Thông Báo
Announcements
NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI- NGÀY 21 THÁNG 4, 2024

NGÀY GIÁO XỨ HIỆP HÀNH - NGÀY 28 THÁNG 4, 2024 (6PM-7PM)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ - 5/21-5/24/2024

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
04/21/24 ⚪Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

04/14/24 ⚪Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Cursillo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể