Thông Báo
Announcements

KỶ NIỆM 10 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC - CHA ANPHONGSÔ M. ĐỖ VĂN KIỆT, CRM.
THỬ BẢY: NGÀY 22 THÁNG 6, 2024

MỪNG CÁC SINH VIÊN HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC VÀ ĐẠI HỌC.
CHÚA NHẬT: NGÀY 23 THÁNG 6, 2024

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
06/30/24 🟢 Chúa Nhật - Thánh Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa - Sacramento

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
10:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

06/23/24 🟢 Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
10:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể