Thông Báo
Announcements

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2023


CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2023

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
04/09/23 👉 Chúa Nhật - Đại Lễ Phục Sinh

8:00 am: Thánh Lễ I
10:00 am: Thánh Lễ II

04/07/23 👉 Thứ Sáu Thánh - Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

6:00 pm: Viếng Đàng Thánh Giá (Ngoài Trời)
7:00 pm: Nghi Thức Cử Hành Cuộc Thương Khó Của Chúa: Phụng Vụ Lời Chúa

04/06/23 👉 Thứ Năm Thánh - Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly Của Chúa

7:00 pm: Thánh Lễ
8:30 pm - 9:30 pm: Chầu Thánh Thể (Cộng Đoàn)
9:30 pm - 12:00 am: Chầu Thánh Thể (Luân Phiên)

04/02/23 👉 Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am: Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
10:00 am: Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
12:30 pm: Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể