Thông Báo
Announcements
Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em:
Hội Đồng Giám Mục tiểu bang California, đang kêu gọi mọi người tham gia cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, để phản đối Dự Luật 1 - Vote No on Proposition One - của tiểu bang.
Thật là một đại họa cho các thai nhi, nếu Dự Luật 1 thành luật, vì sẽ không còn một giới hạn nào trong việc phá thai trong tiểu bang California - một thai nhi có thể bị giết chết ngay trước khi sinh ra; tiền thuế của chúng ta sẽ được dùng để trang trải các chi phí cho việc phá thai từ A đến Z, cho người trong cũng như ngoài tiểu bang: từ vấn đề di chuyển, đến săn sóc sau khi phá thai.
Nói tóm lại, là cho phép những người lập luật được toàn quyền quyết định trong vấn đề phá thai, và dùng tiền thuế của dân để dùng vào việc phá thai. Hôm nay chúng ta nghe trong bài Phúc Âm (Lc 16, 19-31), tiếng kêu than của một người nghèo khó còn làm động lòng Thiên Chúa; huống hồ tiếng kêu khóc của những thai nhi.
Xin quý Ông Bà Anh Chị Em cầu xin cho Dự Luật 1 này đừng thành luật, và dùng lá phiếu để phản đối Dự Luật 1 này trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, 2022.
Ít là chúng ta sẽ hợp nhất một lòng với các Đức Giám Mục và Kitô hữu trong tiểu bang để dâng một tuần cửu nhật Kính Mẹ Mân Côi, bằt đầu từ ngày Lễ Ba Tổng Thần (29/9/2022) đến Lễ Mẹ Mân Côi (7/10/2022) .
Chúng ta có thể dùng chục kinh chúng ta chọn đọc trong tháng 10, cùng với Kinh Tuần Cửu Nhật; hoặc theo chương trình Tuần Cửu Nhật, như theo bản chương trình của Hội Đồng Giám Mục.
Trong Giáo xứ, chúng ta sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật trước các Thánh Lễ, thay Kinh các Thánh Tử Đạo, từ hôm nay (25/9/2022) đến (7/10/2022); sẽ Chầu Thánh Thể trước các Thánh Lễ trong Tuần Cửu Nhật, trừ Lễ Chiều Thứ Bảy, và Lễ 12:30 Chúa Nhật. Ngày trong tuần sẽ Chầu 35 phút trước giờ Lễ, và Chúa Nhật, 45 phút trước giờ Lễ.

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
10/02/22 🟢Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
10:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

09/25/22 🟢Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm GDTTG
10:00 am:
Phụ Trách - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể