Thông Báo
Announcements

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA - CHÚA NHẬT: NGÀY 2 THÁNG 6, 2024
Kiệu Mình Thánh Chúa sẽ bắt đầu lúc 9:45 am.
Xin quý hội đoàn, ca đoàn, phong trào mặc đồng phục.
Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu sẽ cử hành sau rước kiệu.

PICNIC TOÀN GIÁO XỨ - CHÚA NHẬT: NGÀY 9 THÁNG 6, 2024

KỶ NIỆM 10 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC - CHA ANPHONGSÔ M. ĐỖ VĂN KIỆT, CRM.
THỬ BẢY: NGÀY 22 THÁNG 6, 2024

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
06/02/24 ⚪ Chúa Nhật - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu VI - Thăm Viếng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

05/26/24 ⚪ Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm Giáo Dục Thánh Guise
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu IV - Phục Sinh

05/19/24 🔴 Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 1:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu III - Thánh Dũng Lạc
1:30 pm:
Phụ Trách - Lớp Thêm Sức