Thông Báo
Announcements

ANNUAL CATHOLIC APPEAL-2024
Donate Online (Đóng Góp Trên Mạng):
👉 www.scd.org/acagive 👈
Xin ghi vào phần "Leave a comment (optional)" số Phong Bì (Family ID) của quý vị.CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ MÙA CHAY - 2024

YOUTH LENTEN RETREAT (AGES 13 AND UP)
SATURDAY: MARCH 9, 2024 (9:00AM - 1:30PM)

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
03/10/24 🟣Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
10:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

03/03/24 🟣Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Đaminh
10:00 am:
Phụ Trách - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể