Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
07/03/22 Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Ban Thánh Thư
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu II - Phêrô
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

06/26/22 Chúa Nhật - Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Sacramento | Lễ Tạ Ơn

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Ba Đaminh
10:00 am:
Phụ Trách - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể