Thông Báo
Announcements

Lịch Trình Đọc Sách Thánh và Lời Nguyện Giáo Dân:

Chúa Nhật: Ngày 30 Tháng 1, 2022
8:00 am - Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh.
10:00 am - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube