Thông Báo
Announcements

SOUTHERN SUBURBS DEANERY'S EUCHARISTIC REVIVAL CELEBRATION.
LA CELEBRACIÓN DEL AVIVAMIENTO EUCARÍSTICO DEL DECANATO SOUTHERN SUBURBS.
GIÁO HẠT NAM - MỪNG NGÀY PHỤC HỒI THÁNH THỂ.👉Sign up for SOUTHERN SUBURBS DEANERY'S EUCHARISTIC REVIVAL CELEBRATION👈
(Para ayudarnos a prepararnos para esta importante celebración, le pedimos que complete este formulario RSVP.)
👉(Đơn ghi danh tham dự ngày MỪNG PHỤC HỒI THÁNH THỂ).👈

CHẦU THÁNH THỂ - EUCHARISTIC ADORATION | Thứ Năm: Ngày 5 Tháng 10, 2023.


RƯỚC KIỆU - KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI | Thứ Bảy: Ngày 7 Tháng 10, 2023 lúc 5:30 Chiều.

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
10/08/23 👉 Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 3 - Thánh Dũng Lạc
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

10/01/23 👉 Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Legio Mariae
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 2 - Thánh Phêrô
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể