Thông Báo
Announcements

Nhạc Hội Hè 2024 - Hè Rực Rỡ.
Thứ Sáu - Thứ Bảy: Ngày 16, 17 Tháng 8, 2024.

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
08/11/24 🟢Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
10:00 am:
Phụ Trách - Hội Cao Niên
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

08/04/24 🟢Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
**Lưu Ý: Hôm nay sẽ không có Thánh Lễ 12:30 trưa.**

07/28/24 🟢Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Legio Mariae
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Cursillo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể