Thông Báo
Announcements
Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
06/04/23 👉 Lễ Kính Chúa Ba Ngôi - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
10:00 am:
Phụ Trách - Hội Cao Niên
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể