Gia Đình Tận Hiến Đồng Công
Gia Đình Đức Mẹ

Cha Bề Trên Cả
Đaminh Trần Đình Thủ, CMC
Sáng Lập GĐTHĐ
I.                 Danh Hiệu:
                 
                  Danh Hiệu là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (Gia Đình Đức Mẹ), một ngành Cộng Sự của Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, một Tổ chức đặc biệt của Dòng Đức Mẹ Đồng Công trong việc Truyền Giáo (HP. 105)

II.                 Mục Đích:
                  Mục đích chính yếu của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là thánh hoá bản thân, sống ơn gọi Kitô hữu, luyện tập cho mọi người trong gia đình biết sống thánh thiện theo gương mẫu Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Vì chính Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta sống thánh: "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng Trọn Lành" (Mt 5, 48).
                
                  Mục đích thứ hai là cộng tác việc truyền giáo của Hội Dòng Đồng Công, hoạt động tông đồ, nêu cao chứng tá Tin Mừng nơi gia đình, giáo xứ và xã hội, để gia đình được luôn thăng tiến trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến và các nhân đức Kitô giáo, làm muối, men và ánh sáng giữa trần thế.

III.              Phương Thế:
                
                Phương thế để nên thánh là tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa.  Chính Mẹ Maria là người huấn luyện chúng ta nên thánh.
                
                Để tham dự sứ vụ Truyền Giáo của Hội Dòng, anh chị em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công có bổn phận xây dựng Giáo Hội ngay trong môi trường gia đình và giáo xứ, tích cực sống thánh thiện, tham gia các sinh hoạt Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và cộng tác với các Vị Chủ Chăn, các tu sĩ và các thành phần Dân Chúa trong việc xây dựng phát triển giáo xứ ngày càng tốt đẹp.

                 Vì cánh đồng Truyền Giáo mênh mông, mùa màng bao la mà thợ gặt lại ít, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là những cộng sự viên Truyền Giáo của Hội Dòng Đồng Công (HP), vì thế GĐTHĐC có một đường lối sống đạo phong phú, một phương pháp sống Tin Mừng thích hợp để thăng tiến gia đình, vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

VI.               Lược Sử:

                  Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là một Tổ chức được thành lập năm 1977 tại Việt Nam do Cha Đaminh M. Trần đình Thủ, Đấng sáng lập Dòng Đức Mẹ Đồng Công.

                  Gia Đình Tận Hiến Đồng Công có Thủ Bản và Đường Hướng Huấn Luyện do chính Cha Đaminh M.Trần Đình Thủ viết và trực tiếp huấn luyện cho những khóa tiên khởi. Tại Việt Nam đã có hàng ngàn gia đình tham dự các khóa huấn luyện Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. Những ngƣời đã gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công ở các tỉnh như: Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, Long An, Mỹ Tho, An Giang, Rạch Giá, Cà Mau, Lâm Đồng, Đà Lạt, Nha Trang…

                   Từ năm 1992 Tỉnh Dòng Đức Mẹ Đồng Công Hoa Kỳ bắt đầu thành lập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hoa Kỳ. Hằng năm Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ có tổ chức những khóa Tĩnh Huấn cho những anh chị em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cũ và mới. Ngoài ra, Gia Đình Tận hiến Đồng Công còn có các sinh hoạt theo các địa phương được phân chia thành những nhóm, vùng. Cho đến nay có khoảng hơn 1,600 thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công hiện ở rải rắc trên các tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Lễ Bổn Mạng - Đức Mẹ Sầu Bi

9/17/2022