Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacaramento
Bổn Mạng: Mẹ Chúa Lên Trời
Quan Thầy: Thánh Nữ Monica
Nhiệm Kỳ: 3 năm, hội trưởng có thể tái ứng cử 1 nhiệm kỳ nữa
Mục Đích và Tôn Chỉ
  1. Kết hợp các chị em đã có gia đình cũng như độc thân, không phân biệt tuổi tác và phát huy tinh thần tôn kính Chúa và Mẹ Maria, đọc kinh cầu nguyện cho thế giới, cho gia đình, con cháu, họ hàng.
  2. Làm việc tông đồ, thăm viếng, giúp đỡ những người già yếu, không phân biệt tôn giáo, và nhất là những người trở về với Chúa. Nếu hội viên có những người gặp sự khó khăn, tất cả hội viện có bổn phận giúp đỡ cha xứ khi có công việc cần đến cũng như liên lạc mật thiết với các hội đoàn trong tình huyh đệ.
  3. Nếu hội viên có ai qua đời, tất cả hội viên phải lo phương tiện để đưa tiễn người quá cố. Hội sẽ xuất quỹ mua một vòng hoa , xin một lễ đọc kinh ba tối tại ba tối tại nhà quàn.
  4. Tứ thân phụ mẫu qua đời, nếu từ trần tại đây, hội sẽ xuất quỹ, xin một lễ, đọc kin kinh một tối và mua một bó hoa phúng điếu (không thu tiền). Nếu ở nơi xa hội viên đến chia buồn, đọc kinh một tối ở nhà hiếu và xin một lễ(tiền quỹ). Nếu chồng hội viên từ trần, thì cũng làm như trên. Nếu con hội viên qua đời (chưa có gia đình) hội viên dến chia buồn và đọc kinh một tối tại nhà hiếu.
  5. Mỗi tháng hoặc hai, hội sẽ họp một lần, tham khảo ý kiến, trong phiên họp xin hội viên vui lòng góp ý kiến xây dựng dể hội được phát triển, khi quyết định một vấn dề gì liên quan đến hội, phải có sự đồng ý quá bán phần của các hội viên
  6. Phó hội trưởng sẽ điều hành hội, khi hội trưởng vắng mặt. Mỗi khi có việc cần, ban diều hành sẽ quyết dịnh phiên họp khẩn cấp dể quyết dịnh
  7. Tiền nguyệt liễm mỗi hội viên $20.00(hai mươi đồng) cho một năm, xin đóng vào đầu năm. Hội sẽ gia tăng việc bác ái, giúp đỡ người nghèo khó, cùi hủi, tàn tật, các trẻ mồ côi, các thai nhi nếu có thể.