Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Mẹ
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacaramento

Nói về Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Mẹ

           Ngay từ năm 1953, tại miền Bắc, cha Trần Đình Thủ đã cho thành lập Đoàn Mẫu tâm Công chức và Đoàn Mẫu Tâm Học sinh. Hai đoàn thể này còn tiếp tục trong miền Nam. Một số công chức từ Sài gòn vẫn đến nhà Dòng Đồng Công Thủ đức để cấm phòng các ngày thứ Bảy đầu tháng.

(Đặc san ĐC số 5 kỷ niệm 25 năm thành lập Dòng, Giáng sinh 1978, Carthage, MO, USA, tr 72).

Khi Cha Jeffro Thể, OP nhờ Dòng ĐC nối tiếp công việc tôn vinh TTM bị bỏ giở vào năm 1954, khi chia đôi đất nước, thì cha Trần Đình Thủ đã nhờ cha Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Đăng phụ trách hướng dẫn Phong trào này.

Ngài viết thêm: "Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Mẹ thì con trao cho Linh mục Minh Đăng hoàn toàn chịu trách nhiệm mãi cho tới ngày qua đời (LTĐC tr 29).


Linh mục Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Đăng qua đời tại Việt Nam vì tai nạn xe hơi ngày 31-10-1981. Sau khi dạy học cho các nữ tu Dòng Đaminh Thủ đức, cha đi xe mobilet về nhà Dòng. Ngược đường trên xa lộ Đại hàn, cha quẹo phải, một chiếc xe chở hàng đã đâm thẳng, đè nát xe và người, lôi đi mấy chục thước, thịt máu văng vãi tung tóe. 

Cha Minh Đăng được an táng tại nghĩa trang nhà Dòng. Nhiều người lương giáo đến cầu nguyện với cha, đã được những ơn lạ. Bảng tạ ơn cha treo la liệt quanh mộ. Hiện Dòng Đồng Công bên quê nhà đang thu tập các ơn lạ này để dùng về sau. Quý vị nào được ơn, xin viết ra, gửi về địa chỉ Dòng Đồng Công bên Việt Nam hay Hoa Kỳ tùy ý. 

Nhờ Đức Mẹ trợ giúp, Cha Minh Đăng đã rao giảng ngọt ngào, lôi kéo rất nhiều người, nhiều gia đình vào Phong trào Đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, tận hiến cho Mẹ, thánh hóa Thứ Bảy đầu tháng…
    
           (2 hình chụp tại mộ Cha Minh Đăng  năm 2007)

Phong trào Đền tạ đã kết nạp được trên 100 ngàn hội viên, trong số đó có các đức Khâm sứ Tòa thánh, các Giám mục Việt nam, và số đông linh mục, tu sĩ. (Đặc san trên, tr 74)

Nguồn : Xuanha.net/cmc
Bản Nội Quy
Mục Đích Và Xây Dựng

                                                                                       CHƯƠNG I
 

Điều I:           Hội được lấy tên là Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ và được chính thức thành lập vào Ngày 13 Tháng 5 Năm 1986, với Thánh Lễ làm phép Tượng Đức Mẹ Ngày 17 Tháng 5 Năm 1986 và biên bản phiên họp Ngày 24 Tháng 5 Năm 1986 nội quy đã được soạn thảo và hoàn tất, với mục đích thắt chặt tình đoàn kết giữa người công giáo vùng Sacramento và phụ cận, cùng nhau hội họp, lần hạt Mân Côi, phục vụ, và tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ để cầu nguyện cho gia đình và Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.
 
Điều II:           Phong Trào Đến Tạ Trái Tim Đức Mẹ luôn vui mừng thân nhận mọi thành phần các gia đình công giáo gia nhập PTĐTTTĐM. 
 
Điều III:          Tất cả hội viên cũ, hoặc mới gia nhập PTĐTTTĐM – xin mỗi gia đình đóng góp mỗi tháng $1 (một năm là $12).  Còn dâng khấn nơi Đức Mẹ tùy khả năng và lòng hảo tâm của quý vị hội viên.
 
Điều IV:          Khi Thánh Tượng Mẹ đến thăm viếng gia đình, PTĐTTTĐM tha thiết kính xin gia đình đó long trọng đặt Thánh Tượng Đức Mẹ nơi trang nghiêm nhất của gia đình mình.  Xin thắp đèn chầu liên tục, nếu được xin quý vị cắm một bình bông tươi để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ​
 
                                                                                      CHƯƠNG II

Điều V:      PTĐTTTĐM được tổ chức một ban điều hành như sau:


                     a.   Hội Trưởng
                    b.   Phó Nội Vụ
                    c.   Phó Ngoại Vụ
                    d.   Ủy Ban Kế Hoạch

                     e .   Thư Ký
                    f.   Thủ Quỹ
                    g.   Phụ Tá

                    h.   Ban Thánh Ca
                         
 Điều VI:        Nhiệm Kỳ của Ban Điều Hành là ba năm, nếu còn được sự tín nhiệm của đa số hội viên thì vẫn tiếp tục lưu nhiệm. Thành viên trong Ban Điều Hành quyết luôn tuân giữ lời tuyên hứa với Đức Mẹ.  Ban Điều Hành cần báo cáo tiền bạc sổ sách của Phong Trào đến các hội viên, ít nhất là mỗi năm một lần.

                    ·    Hội Trưởng có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở các gia đình hội viên trong những ngày giờ cầu nguyện, và nắm vững danh số hội viên.  Có quyền triệu tập các phiên họp bất thường.  Khi hội họp, hội trưởng là chủ tọa với sự cộng tác của các thành viên trong ban điều hành.  Lúc đọc kinh ở nhà nào thì cũng có thể họp ở nhà người ấy.  Không nên ăn tiệc rườm rà; tuy nhiên có thể dùng nước giải khát.

                    ·    Hội Phó điều hành thay thế khi hội trưởng vắng mặt.  Phó nội vụ chuyên lo về việc phụng vụ như kinh sách, chầu Thánh Thể và hát Lễ.  Phó ngoại vụ chuyên lo về việc đọc kinh tại các gia đình, và những công việc bác ái, xây dựng về mặt tinh thần cũng như vật chất. 


                    ·    Thư Ký có trách nhiệm cập nhật sổ sách chi thâu, lưu giữ hồ sơ và biên bản các cuộc họp.
 
                    .    Thủ Quỹ có trách nhiệm giữ tiền và tài sản của Phong Trào, mỗi khi trích vào việc gì phải được sự đồng ý của ban điều hành.


                    ·    Ủy Ban Kế Hoạch có nhiệm vụ bàn thảo giúp đỡ, cố vấn và đưa ra những kế hoạch thăng tiến trong lãnh vực sinh hoạt của PTĐTTTĐM.

                     ·     Phụ Tá luôn sẵn sàng hy sinh trợ giúp những thành viên trong ban điều hành để đạt được mục đích và nhu cầu cần thiết của PTĐTTTĐM.

                    ·     Ban Thánh Nhạc soạn thảo những bài Thánh Ca cho giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, tuần hai mỗi tháng; Lễ cầu hồn; Lễ An Táng, và khi có Thánh Lễ theo thỉnh nguyện.

Điều VII:    Khi có hội viên qua đời, xin thông báo cho ban điều hành biết để trích quỹ $20, xin một Thánh Lễ Misa cầu cho linh hồn mới qua đời.  Ngoại trừ Cha Mẹ, con cháu khi được hưởng thọ từ 18 tuổi trở lên, còn độc thân, và đang chung sống với cha mẹ.

Điều VIII:   Nếu Phong Trào Đền Tạ không còn đủ năm (5) gia đình hội viên, kể cả ban điều hành, thì được coi như giải tán, thì tất cả tiền bạc, tài sản của Phong Trào phải được dâng cúng vào Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacramento.

Điều IX:     Khi đọc kinh làm giờ đền tạ, phải chiếu theo sách, không thêm bớt, không làm mất thời giờ chung, trừ trường hợp có gia đình hội viên xin khấn, giỗ thì làm theo yêu cầu như ý người xin.

Điều X:     Bản Nội Quy có thể được tu chỉnh ngoại trừ điều một (I) ở chương một (I).  Bản Nội Quy gồm hai chương, mười điều, có hiệu lực kể từ ngày ký:

                                             Sacramento, Ngày 24 Tháng 5 Năm 1986

                                    Nội Quy được kiểm duyệt lại vào Ngày 14 Tháng 4 Năm 2004.

                      Bổ túc: Ngày 13 Tháng 5 Năm 2010 và Ngày 1 Tháng 1 Năm 2012 (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
                                                               và Ngày 22 tháng 7 năm 2015


Phần Bổ Túc:  Xin xem Phụ Bản #1

Linh Mục Lãnh Đạo Tinh Thần:

Cha Giám Đốc, Franciscô Lương Minh Tuất, CMC &
Cha Tuyên Úy, Linh Mục Jim Ngô Hoàng Khôi, CMC.  


Ban Điều Hành: 

 
Trong phiên họp Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 7 Năm 2015 với sự hiện diên của Cha Tuyên Úy, Jim Ngô Hoàng Khôi.  Ban Điều Hành Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ đã được bổ túc và gồm có những thành phần sau đây:
           
Hội Trưởng:           Maria Nguyễn Thị Lynn  (09/12/2012)
Đại Diện:               Giuse Nguyễn Văn Tuyn
Phó Nội Vụ:           Maria Nguyễn Thị Tý
Phó Ngoại Vụ:       Anna Vũ Thị Mỹ Linh,     
Ủy Ban Kế Hoạch:      Maria Phạm Thị Tho
Thư Ký:                 Maria Trần Hòa Hiệp
Thủ Qũy:               Maria Bùi Thị Nguyệt (Lưỡng)
Phụ Tá:                  Maria Nguyễn Ngọc Bích, Maria Phạm Thị Tui, và Maria Trần Thị Lự
Ca Trưởng:             Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Tiến
Ca Phó:                  Giuse Trần Ngọc Hoàng
Đàn:                       Gioan Baotixita Võ Thanh Sơn
Phụ Đàn:                Maria Trần Bích Ngọc Vanessa & Têrêsa Trần Mộng Huyền Kaitlyn        Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ xin tri ân:
 
Quý vị sáng lập Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ:    Giuse Bùi Văn Tảo, Giuse Phạm Văn Biêm, và Giuse Bùi Văn Liễn
 
Cha Cựu Giám Đốc Phong Trào Đền Tạ:                         Cha Anselmo Maria Đinh Vương Cần, CMC
 
Cha Linh Hướng:                                                              Cha cố Jude Maria Nguyễn Ngọc Ban, CMC
 
Cha Cựu Tuyên Úy:                                                         Linh Mục Philip Trần Bình Khả, CMC
 
Bà Cựu Hội Trưởng:                                                         Maria Phạm Thị Khoái
 
Chị Cựu Thủ Quỹ:                                                            Câtnina Đỗ Thị Hải
 
 
Lời Nguyện Cầu:  Xin Chúa Thánh Thần qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh của Thiên Chúa soi sáng và ban muôn hồng ân, sức mạnh thiêng liêng cho những người có trách nhiệm phục vụ trong sự quảng bá việc tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.
 
Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.
/ltnSùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Của Mẹ Maria
Devotion to the Immaculate Heart of Mary
Picture
Quý Cha Linh Hướng:

            
L.M. Phanxicô Xaviê Lương Minh Tuất, CMC, Giám Đốc PT Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.
            L L.M. Jim Ngô Hoàng Khôi, CMC, Chánh Xứ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
            L.M. Peter Đinh Tuyến Viễn, CMC, Phó Xứ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

            L.M. Anselmo Maria Đinh Vương Cần, CMC, Giám Đốc Tiên Khởi PT Đền Tạ Trái Tim Đức M


Tôn ch- Mnh Lnh ca M:

           1. Ăn năn ci thin đời sng
            2. Ln Ht Mân Côi
            3. Tôn Sùng Trái Tim M

Mc Đích ca Phong Trào Đền T:

             Tht cht tình đoàn kết gia người công giáo Sacramento và vùng phc cn để cùng nhau hi hp tôn sùng Trái Tim M  Maria, ln Ht Mân Côi, tham dThánh L, đọc kinh cu nguyn cho các gia đình, Giáo Hi, và TQuc Vit Nam thân yêu.

Sinh Ho
t:


1. Mng Bn Mng Hàng Năm: ThBy, tun 2 trong tháng Năm. Chương trình gm có: Chu Thánh Th, Dâng Thánh L, và    Tic Mng Tạ Ơn cùng vi quý Cha, Thy, Soeurs, quý gia đình hi viên, và quý vân nhân.
2. Dâng Lvà làm vic đền tTrái Tim Đức Mhàng tháng vào thBy, tun hai mi tháng. Thánh Ca do Ca Đoàn Phong Trào ph trách.
3. Rước Tượng Mẹ đến thăm viếng các gia đình hi viên khi có thnh nguyn thi viên.
4. Thăm viếng các bnh nhân.
5. Đọc kinh nguyn và kinh gicho nhng linh hn hi viên. Hát LAn Táng khi có thnh nguyn.
6. Làm vic tông đồ ti Giáo XCác Thánh Tử Đạo Vit Nam.
7. Tham gia sinh hot do cng đồng Người Mgc Vit & Á Đông tchc ti Sacramento.
8. Luôn tiếp đón nhng thành viên mi.


                                                                Ban Điu Hành Phong Trào Đền TTrái Tim Đức M

                            Hi Trưởng: Maria Phm ThLynn                                         PhTá: Anna Vũ ThMLinh,
                            Phó Ni V: Maria Phm ThTui                                                         Maria Nguyn Ngc Bích, và
                            Phó Ngoi V: Maria Nguyn ThTý                                                   Maria Trn ThL
                            y Ban Kế Hoch: Maria Phm ThTho                                  Ca Trưởng: Gioan Baotixita Nguyn Xuân Tiến
                            Đại Din: Giuse Nguyn Văn Tuyn                                           Đàn Guitar/KeyBoard: Giuse Trn Ngc Hoàng
                            Thư Ký: Maria Trn ThHòa Hip                                  Đàn Piano/KeyBoard: Gioan Baotixita Võ Thanh Sơn
                            ThQũy: Catanina Đỗ ThHi

Xin Ghi Ơn:

Xin chân thành ghi ơn quý Cha, quý Thy, quý Soeurs cùng toàn thgia đình quý hi viên Phong Trào Đền TTrái Tim Đức M, và tt cquý ân nhân đã cùng dâng li cu nguyn, cng tác, đóng góp, và dâng cúng trong nhng dp mng LBn Mng và nhng sinh hot ca PT. Nguyn xin Thiên Chúa, qua li cu bu ca Đức Trinh NMaria, Thánh CGiuse, và Các Thánh Tử Đạo Vit Nam luôn ban tràn đầy hng ân xung cho quý Cha, quý Thy, quý Soeurs, và toàn thể qúy vị.

Đại Din Phong Trào Đền TTrái Tim Đức M
Giuse Nguyn Văn Tuyn

Liên Lạc:

Anh Giuse Nguyn Văn Tuyn (916) 256-9097


Chị Maria  Nguyễn Thị Lynn   (916) 812-2945         nguyenthilynn@yahoo.com


                                    "HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA, MUÔN ĐỜI CON SẼ NGỢI CA ƠN NGƯỜI."Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng

5/9/2015