Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacaramento
Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh mà danh xưng trước đây chúng ta thường quen gọi là Dòng Ba Đaminh, ví chúng ta là Môn Đệ Chúa Kitô , có những người nam và người nữ sống giữa lòng đời, nhờ Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm sức,họ được tham gia vào Sứ Vụ Tiên Tri, Tư Tế và Vương Gỉa của Đức KiTô, một số Giáo Dân được Chúa Thánh Linh tác động sống theo tinh thần và đoàn sủng của Thánh Đaminh. 

Huynh đoàn có mặt ở Gíao xứ CTTĐ Sacramento vào năm 1990 có khỏan 20 anh chị em và anh Giuse Nguyễn văn Nam là con chim đầu đàn với sự nâng đở, thương yêu của Cha Giuse Nguyễn văn Hoan, các Cha Võ Hồng Khanh OP., Cha Nghị OP. từ Phụ Tỉnh Vinh Sơn Liêm Canada qua giúp hướng dẫn. Kế đến Cha xứ Tađeo Nguyễn Ngọc Ban Ngài nhận làm Linh Hướng cũng đã tận tình thương yêu nâng đở và hiện nay có cha Chánh xứ Philip Trần B. Khả Ngài là Linh Hướng của Huynh Đòan. 

Từ con số 20 anh chị em của năm 1990 anh Nam đảm nhận chức vụ Huynh Trưởng cho đến năm 2007 Chị Matta Nguyễn Bạch Mai và hôm nay anh Antôn Nguyễn Hưng Bình vừa mới bầu lên cho nhiệm kỳ 3 năm . Số thành viên tăng lên 35 người. anh chị em không chỉ riêng hoạt động trong Huynh Đoàn mà còn là thành viên của nhiều Hội đòan trong Giáo Xứ vì thế cũng đã đóng góp xây dựng Giáo Xứ mỗi ngày một phát triển. 

Chiều Chúa Nhật hằng tuần lúc 3 giờ chiều Huynh Đoàn dọc kinh Lòng thương xót Chúa, Kinh Thần Vụ. Sinh họat Nguyệt Hội mỗi đầu tháng, cùng với Gíao Xứ chầu Mình Thánh Chúa mỗi Thứ Năm đầu tháng, phụ trách hát Lễ vào Thứ Bảy tuần thứ hai và thứ ba; làm vệ sinh cho Nhà Thờ và Trường Gíao lý &Việt Ngữ Thánh Giuse, đi thăm viếng người già yếu, bệnh tật. Ngoài ra Liên Huynh Giáo Dân Đaminh Miền Bắc Califorinia hằng năm tổ chức 4 đợt Tính Huấn cho các cấp từ Tập Sinh, Tuyên Hứa, Tuyên Hứa trọn, Ban Phục vụ. 

Huynh đòan luôn mời đón những anh chị em muốn trở thành con cái Thánh Tổ Phụ hãy thữ tham gia cùng sinh họat vào mỗi chiều Chúa Nhật.