Ca Đoàn Thánh Linh
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacaramento

NỘI QUI

I.DANH XƯNG: Ca Đòan Thánh Linh                
 
II.TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH:
a/ Tôn Chỉ:
Phục vụ trong :“Bác aí, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.”(Gal.5:22).
b/Mục Đích:
-Phục vụ Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát, dùng lời ca tiếng hát để làm Vinh Danh Chúa . Với tinh thần “Chúa cần tấm lòng, không cần của Lể”, CDTL ca ngợi Chúa với hết với cả tâm hồn đơn sơ chân thành giúp cộng đòan nâng lòng trí cầu nguyện, tham dự sốt sắng hơn trong các thánh lể.  Vì những mục đích cao quý đó, nên kêu gọi tất cả các ca viên cần có tinh thần đòan kết, tương thân,tương ái, và sẵn sàng dấn thân hy sinh để phục vụ Chúa, giúp nhau thực hiện kính Chúa yêu người trên con đường Thánh Nhạc.
III. LỊCH SỬ VÀ CHỦ TRƯƠNG:
 
Ca Đoàn được thành lâp tháng 2-14 -2015, dưới sự hổ trợ của Cha Chánh xứ Jim Ngô Hòang Khôi theo nhu cầu tăng cường thêm CĐ cho Giáo xứ. Ca Đoàn được khởi sự ban đầu dựa vào lực lượng sẵn có của ca đòan PT Canh Tân Đặc Sủng và các anh chị em nhiệt tình trong GX.
 
IV. BỔN MẠNG
 Ca Đòan Thanh Linh nhận Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hằng năm là Lể Bổn Mạng.
 
V. QUẢN TRỊ:
a/Ca đòan được Cha Chánh Xứ (hoặc Ngài chỉ định một linh mục làm linh hướng):  Ngài sẽ hướng dẫn đời sống đức tin cũng như tâm linh ,và giúp CĐTL luôn đi theo đúng đường lối của Giáo Hội Công Giáo.
 
-Ban điều hành gồm có:  Đoàn trưởng, Ca trưởng, Ca phó,Thư ký, và Thủ quỹ.

b/ Đoàn Trưởng:
- Tổ chức và điều hành tổng quát các chương trình tâm linh và sinh họat của ca đoàn.
-Chịu trách nhiệm tổng quát trước LM Chánh Xứ trong các sinh hoạt của CĐ.
-Liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ và Ban Mục Vụ để nhận lãnh thông báo, công tác và phối hợp nhân sự trong các sinh hoạt trong CĐ. Lắng nghe ý kiến của tất cả anh chị em.
-Họp chung với Hội Đồng Giáo Xứ hằng tháng.
c/ Ca trưởng
-Tuyển chọn tất cả các bài hát theo đúng qui định Giáo hội về phụng vụ Thánh nhạc. 
-Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đánh nhịp, tập hát, và nhạc công. 

d/Ca Phó:
- Thay thế Ca trưởng khi Ca trưởng vắng mặt, khi đó trách nhiệm và nhiệm vụ như Ca trưởng.
-Chịu trách nhiệm ghi âm lại buổi tập hát và đưa lên facebook củaca đòan cho các ca viên vắng mặt, để có thể tập tại nhà (vì lý do đặc biệt, không thể tới buổi tập hát chung.)
- Ngoài ra cũng phải cố gắng nắm sát mọi vấn đề của Ca đoàn,
 
e-/ Thư ký:
-Thay thế và chiu trách nhiệm tổng quát, khi đòan trưởng vắng mặt.
-Ghi chép, lưu trữ biên bản những buổi họp,và danh sách thành viên.
-Phụ giúp ca trưởng trong việc soạn và bảo quản những bài hát được xử dụng trong Thánh Lể.
- Bảo quản và bàn giao lại cho ban điều hành mới, tất cả các biên bản của Ca đoàn.
-Lãnh nhận các ý kiến xây dựng của các ca viên để đưa vào chương trình họp. 


f/Thủ quỹ:
-Chịu trách nhiệm bảo quản tài chánh, tài sản ,và báo cáo ngân quỹ 3 tháng một lần.
-Chi và thu đều có sư đồng thuận của BĐH ký nhận và chứng từ.
-Mỗi khi thủ quỹ kiểm túi kín để vào sổ sánh kế toán, đều có chứng nhận và ký tên của một hoặc hai thành viên.
-Điều phối vấn đề ẩm thực trong những sinh hoạt chung của CĐ.
 
VI.  CÁCH THỨC GIA NHẬP:
a/ Vì nhu cầu và điều kiện nhận ca viên mới sẽ thay đổi theo từng thời điểm khác nhau để phù hợp với nhu cầu hiện tại của CD. Do đó ca viên mới muốn ghi danh tham gia vào CĐ  xin liên lạc trực tiếp với  đòan trưởng hoặc thư ký đương nhiệm để biết thêm chi tiết.
 
b/Điều kiện để trở thành thành viên :
- Chấp nhận nội quy của CĐ và ghi danh để trở thành viên chính thức của CĐ.
 
c/Cảm tình viên:
-Tất cả các anh chị em tham dự không thường trực với CĐ vẫn phải theo những nguyên tắc chung và nội qui của CDTL khi hát lể , nhưng chưa quyết định trở thành thành viên chính thức.
 
VII. TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN CHUNG:
a/Luôn ghi nhớ và thực thi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phaolo VI : “Phải trung thành với giáo huấn đức tin” những gì đến từ Chúa Thánh Thần, thì không đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh.
b/ Tuân theo sự chỉ đạo của Cha  linh hướng cho CĐ.
c/Khuyến khích các thành viên siêng năng việc tông đồ như viếng thăm, an ủi người già yếu và bệnh tật. tham gia giúp đỡ những công việc trong giáo xứ tùy theo hòan cảnh, và khả năng cho phép.  
d/ Khuyến khích tham dự tích cực các buổi cầu nguyện Thánh Linh Chủ Nhật hằng tuần lúc 3 giờ.
e/ Yêu mến và tôn kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Noi gương và học hỏi đức khiêm nhường của Mẹ.
f/ Không được lấy danh nghĩa của CD để mưu đồ cá nhân nhằm mục đích làm nổi danh mình, và xếp mình lên hàng “ưu tuyển thuyết”.
g/ Không lấy danh nghĩa ca đoàn để tổ chức nhảy nhót dù dưới bất cứ hình thức nào.
h/ Cố gắng tập hát đều đặn và đúng giờ. Ngoại trừ các ca viên được miễn vì phải đi làm trùng hợp giờ tập hát,sẽ tập hát theo băng ghi âm tập hát được đưa lên mạng Facebook hằng tuần.
i/ Liên đới với các thành viên khác trong ca đòan với tinh thần xây dựng, bác ái và đoàn kết.
g/ Thực thi bác ái trong thầm lặng, gặp Chúa trong anh chị em. Ngăn ngừa chia rẽ, tránh kỳ thị địa
   phương, giới tính, trình độ, nghề nghiệp, khả năng….
k/ Không đưa chuyện qua lại giữa các ca đòan so sánh hơn thua đi đến tiêu cực, làm mất tình đòan kết giũa các ca đòan trong gx.
l/Tế nhị, khéo léo và nhẹ nhàng trong cách ăn nói. Khi cần trao đổi, góp ý kiến thì phải đặt trong mối tương giao huynh đệ, bác ái và để xây dựng.
m/Luôn luôn đề cao tính tập thể qua việc hợp nhất lý trí, lời nói và hành động trong những sinh hoạt của CĐ;  Đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân, không làm tổn hại uy tín của tập thể.
n/ Mọi thành viên phải có trách nhiệm nâng đỡ nhau, giúp nhau phát triển khả năng, nêu gương và khích lệ nhau, để cùng nhau tiến bộ và hướng dẫn lớp kế thừa.
o/ Mỗi ca viên cần tự ý thức và tôn trọng tinh thần kỷ luật của Ca đoàn. Đề cao tinh thần tự giác hơn kiểm soát.
p/ Tham gia đầy đủ các sinh hoạt của ca đoàn, đúng giờ trong các buổi tập hát hàng tuần. - Thông báo cho Ban điều hành khi có thay đổi như: đổi địa chỉ, số điện thoại, lý do vắng mặt thường xuyên, nhà có đám tang và đám cưới.
q/Cố gắng đóng góp túi kín hàng tháng để dùng chi tiêu sinh hoạt nội bộ Ca đoàn (phúng điều, mừng đám cưới, sinh nhật, liên hoan, mừng sinh nở…).
VIII. QUI ĐINH VỀ HÁT ĐƠN CA THÁNH VỊNH VÀ HIỆP LỂ:
a/ Hát thánh vịnh đáp ca:
Để phục vụ Thánh nhạc được chu toàn và hiệu quả. Căn cứ theo nhu cầu cũng như đặc trưng riêng của Ca đòan Thánh Linh, những qui định về đáp ca như sau:
+Các ca viên được chọn hát sẽ dành thời gian ít nhất là 4 tuần để tập bài đáp ca.
+ Nếu các ca viên được chọn đại diện CĐTL hát đáp ca, xin vui lòng chọn hát ĐC cho một CD thôi. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt nếu phải hát ĐC cho lể chung của gx, xin vui lòng thông báo cho BĐH sẽ tạm đổi phiên cho ca viên khác. Nguyên tắc trên chỉ áp dụng cho đơn ca thánh vịnh Đáp Ca
 b/Đơn Ca Cho Hiệp Lể :
 -Mỗi ca viên được chọn ,chỉ hát một phiên khúc của bài hiệp lễ.
C/ Tập Luyện:
-Các ca viên hát đơn ca ,cố gắng thường xuyên tập chung với CĐ, chỉ vắng mặt những trường hợp đặc biệt. Tránh tình trạng chỉ đến tập hát khi đến phiên mình hát solo.
- Các ca viên trong nhóm hát đơn ca, cần nêu cao tinh thần đồng đội giúp đỡ lẫn nhau không thẩm định cấp bậc ,và tuyệt đối khiêm nhường nhỏ bé để cho Chúa được vinh danh.
-Đáp ca tập luyện trước ít nhất 4 tuần, và đơn ca hiệp lể ít nhất 2 tuần.
- Ca trưởng  sẽ chịu trách nhiệm sữa và hướng dẫn cho những ca viên đơn ca.
IX. Y PHỤC:
 Vì  “nhà thờ là nơi thờ phượng xin ăn mặc sao cho xứng hợp”
a/  Cho các Thánh Lể thường niên:
-Nữ: áo dài (màu tùy thích), nếu mặc áo ngắn xin vui lòng đứng hàng ghế sau, không mặc áo sát tay hoặc váy ngắn quá đầu gối).
-Nếu hát đáp ca thì cần khóac áo vest bên ngoài áo dài.
-Nam:Mặc vest và cà vạt.
b/ Các thánh lể trọng thể sẽ mặc đồng phục sẽ có thông báo trước.
c/ Ca đoàn có những màu áo dài đồng phục như sau:
- Tím, đỏ, xanh lá, màu vàng,và các màu phải trơn .
d/. Cho các buổi sinh họat cầu nguyện và tĩnh tâm…v.v (không bắt buộc)
X. QUYỀN LỢI:
a/Quyền lợi lớn lao nhất là được hiệp nhiệm với Chúa, được Chúa ban nhiều phúc lành khác nhau.
b/Gíúp cho đời sống đạo được thăng hoa như là, tăng thêm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn, 
c/Tâm hồn được bình an và phấn chấn lên mỗi khi say mê ca ngợi ,chúc tụng,và tôn vinh Chúa với hết  cả tấm lòng
d/Được hiệp thông trong dịp lễ bổn mạng, sinh nhật (cầu nguyện, chúc mừng,…)
e/Được Ca đoàn hát lễ và cầu nguyện trong những chuyện hỉ của cá nhân và chuyện hiếu của tứ thân phụ mẫu.
f/Liên đới (giúp đỡ công sức) trong những việc quan trọng của bản thân cũng như của gia đình ca viên.
g/ Những thành viên quá cố được Chúa gọi về, hội sẽ xin một lễ, và đọc kinh một tối tại nhà quàn.
h/ Được biểu quyết qua lá phiếu.
XI.BẦU CỬ:
*Đoàn Trưởng:
a/  Nhiệm kỳ của BĐH là 3 năm,và có thể tái đắc cử nếu được tín nhiệm.
b/  Việc bầu cử sẽ được thực hiện qua hình thức bầu phiếu kín,và tuyệt đối thắng phiếu.
c/ Ứng cử viên, đề cử viên và cử tri phải là thành viên của CĐ ít nhất  2 năm.
 d/Tham gia đều đặn,tích cực trong các sinh hoạt và công tác của CĐ ít nhất 2 năm .
Trình độ học vấn từ bậc trung học.
-Tuổi từ 25 trở lên
*Qui định ứng cử hoặc đề cử viên vào chức vụ khác:
- Tham gia đều đặn và tích cực trong các sinh hoạt và công tác của CĐ ít nhất 2 năm.
-Tuổi từ 18 trở lên.
d/ Từ nhiệm và giải nhiệm:
e/  Trong trường hợp Đoàn Trưởng không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ  sẽ tổ chức bầu cử tân Trưởng, nếu nhiệm kỳ còn lại dài hơn 12 tháng. Nếu nhiệm kỳ còn lại ít hơn 12 tháng, thư ký sẽ nhận trách nhiệm xử lý thường vụ cho đến hết nhiệm kỳ.
f/ Trong trường hợp  Ban Điều Hành  hoặc Trưởng ,có những lời lẽ, hành vi và cử chỉ phương hại đến danh dự tập thể, trái với Giáo Luật, vi phạm nghiêm trọng đến mục đích và tôn chỉ nội quy của CĐ, LM linh hướng  sẽ triệu tập phiên họp bất thường của CĐ để tiến hành thủ tục giải nhiệm.
g/Để giải nhiệm BĐH hoặc Đoàn Trưởng , phải có sự đồng thuận hơn 50% tổng số thành viên.
h/ Trong trường hợp bầu lại vị trí Đoàn Trưởng  thì Linh Mục Linh Hướng sẽ đứng ra giúp tổ chức cuộc bầu cử.
i/ Kết quả bầu cử ban diều hành phải được  Cha Linh Hướng và Linh Mục Chánh xứ chuẩn nhận . Thông báo với Hội Đồng Mục Vụ.
X. TÀI CHÁNH  & TÀI SẢN:
a/ Các thành viên tự nguyện đóng góp mỗi tháng một lần bằng hình thức chuyền túi kín, vào mỗi đầu tháng  để tiện cho việc chi tiêu cần thiết của CĐ.
b/Tất cả tài sản và ngân sách khi không còn sử dụng, đều thuộc về GXCTTĐVN.
c/ Ban Điều Hành có nhiệm vụ bảo quản và bàn giao lại bằng văn bản rõ ràng cho Ban Điều Hành mới, tất cả tài chánh và tài sản của CD.
XI. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN:
a/ Cầu nguyện mỗi Chủ Nhật hằng tuần từ 3-4 giờ chiều (không bắt buộc).
b/ Tập hát từ 4 -  5:30 chiều Chủ Nhật hằng tuần.
c/ Cố gắng Chầu Thánh Thể vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng nếu điều kiện thuận lợi.
d/ Mở Các khóa tĩnh tâm hằng năm là “ men”  nhóm lên tình yêu, khai sáng tâm hồn, thêm lòng sốt sắng, và duy trì  lửa sốt mến của Chúa Thánh Thần, giúp lửa cháy mãi không ngừng. 
 e/ Tiệc Mừng lể bổn mạng vào dịp lể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
f/Một buổi Pinic và cầu nguyện ngoài trời hằng năm  .
XII. Tu Chỉnh Nội Quy:
 Tất cả những điều chỉnh và thay đổi trong nội quy phải có sự đồng ý của ít nhất 50% tổng số thanh vien, và phải được thông qua sự kiểm duyệt và phê chuẩn của Cha linh hướng.
 
  Sacramento, Ngày 09 tháng 09  năm 2018
   Chuẩn Nhận                                                                                
          (Đã Ký)                                                                                                           ( Ký)
 
 
Lm. Jim Ngô Hoàng Khôi,CRM                                                         Anna Nguyễn Thị Mỹ Anh
Chánh Xứ Kiêm Linh Hướng                                                              Đoàn Trưởng