Vietnamese Martyrs Parish, Sacramento, CA
English | Tiếng Việt
This is an example of a HTML caption with a link.
Giờ Thánh Lễ & Bí Tích

Chúa Nhật:  8am, 9:30am, 12pm

Thứ Hai, Thứ Ba: 8am

Thứ Tư - Thứ Bảy:  8am & 5:30pm

Lễ Trọng Buộc: 8am & 7pm

Chầu Thánh Thể: Mỗi Thứ Năm 8:30am - 8:30 pm & Thứ Sáu đầu tháng trước Thánh Lễ 5:30 pm

Rửa Tội

Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ 5:30pm. Vì lý do đặc biệt có thể xin ngày khác. Lưu ý:  Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).  Lấy đơn nơi trưởng khu.

Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Hôn Phối

Liên lạc với linh mục chánh xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

Xức Dầu

Liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:916.383.4276.

Rao Hôn Phối


• Anh Thái Tiến Dũng con ÔB. Thái Han Tôn-Quân, sẽ kết hôn với chị Bùi Thị Thu Hương con ÔB. Bùi Văn Tuấn-Xá.
• Mai Ngọc Sơn, con ÔB. Mai Văn Yên-Tho, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Tường Vân, con ÔB. Nguyễn Văn Họp-Thuân.
Ai biết những đôi trên ngăn trở xin báo cho linh mục xứ.

Hình Ảnh Sinh Hoạt

 >> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Sáu <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Bảy <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chủ Nhật <<

>> Lễ Giao Thừa  <<

>> Lễ Đầu Năm Xuân <<

Thông Báo trong Giáo Xứ:

1. Gia Nhập Giáo Xứ: Kính mời quí vị nào chưa gia nhập Giáo Xứ, xin ghi danh để thuận tiện cho việc lãnh nhận các Bí Tích và quyền lợi. Xin sớm liên lạc với văn phòng Giáo Xứ 913.383.4276 hoặc các Giáo khu để ghi danh.

2. Thay Đổi Địa Chỉ:xin vui lòng liên lạc văn phòng hay thông báo cho các trưởng khu để cập nhật hoá hồ sơ.

3. Các Trưởng Giáo Khu mời gọi thành viên đóng tiền Nguyệt liễm cuối năm. Cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý vị cho việc xây dựng Giáo Hội tại Giáo Xứ.

Bản Đồ Chỉ Dẫn
Tin Giáo Xứ         

Bài Tin mừng : Mt 25, 31-46.

Dụ ngôn mà thánh Matthêu mô tả bằng hình ảnh có tính cách khải huyền về ngày phán xét sẽ diễn ra trong ngày sau cùng.  Khi đó, Đức Giêsu sẽ xuất hiện như một vị Vua thẩm phán đầy uy quyền, có các thiên thần hầu cận. Ngài sẽ tách biệt người lành kẻ dữ ra hai bên như người mục tử tách chiên ra khỏi dê để xét xử công minh.
     Tiêu chuẩn của cuộc xét xử là luật yêu thương. Ngài đã đồng hóa Ngài với tha nhân: những ai thể hiện tình yêu cụ thể với những người khốn khổ bé mọn tức là thể hiện tình yêu đối với Ngài và sẽ được trọng thưởng. Ngược lại,  những ai không thể hiện tình yêu đó đối với tha nhân tức là không yêu thương Ngài thì sẽ bị trừng phạt.

THÁNG 11- Tháng CÁC LINH HỒN
Để cầu  nguyện cho các linh hồn  trong đó  có những thân nhân và ân nhân của chúng ta, Giáo Xứ sẽ thi hành chung:
1. Đọc kinh Vực Sâu trước thánh lễ thay kinh Các Thánh TĐVN
2. Dâng Cuốn Sổ ghi những “Ý Chỉ Cầu Nguyện” cuối Nhà Thờ. Ai muốn xin Khấn, xin cầu cho Các Linh Hồn, mời ghi sổ. Cuốn Sổ “Ý Chỉ Cầu Nguyện” sẽ được dâng lên Chúa cùng với của lễ trong các Thánh Lễ cuối tuần.
Lãnh Nhận Ân Xá Trong Ngày Các Linh Hồn
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầunguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ,
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Vào ngày Tạ Ơn Thứ 5  27-11-2014
Mục đích:
• Tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.
• Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
• Tạo nên tình nghĩa Đại Gia Đình Cộng Đoàn CTTĐVN đoàn kết, gắn bó trong yêu thương.
Chương trình như sau:
10:00 am: (chỉ có một Thánh lễ trong ngày)
• Tôn kính Hài Cốt Các Thánh trong nhà thờ.
• Thánh Lễ Trọng Thể Tôn Kính CTTĐVN
• Sau Thánh lễ TIỆC MỪNG & VĂN NGHỆ (Kính mời tất cả mọi người đến để cùng chia xẻ niềm vui với nhau).
Xin các đoàn thể mặc đồng phục trong ngày Lễ.
Phân công tác ngày mừng Quan Thầy GX 2014
1- Phụng vụ: 
     - Phụ trách khiêng kiệu Hài Cốt CTTĐVN : Khu 3,
     - Phụ trách các Bài Đọc: Khu 3, HĐGX.
     - Dâng lễ vật: HĐGX tân cựu.
2- Tiệc mừng:Phụ Trách Công Việc
     - Gà tây 40 con, xin mọi người ủng hộ và nhận nướng tại nhà.
     - Ham 300lbs,  bánh mì: GĐ Tận Hiến ĐC và chị  An
     - Heo quay: 10 con.
     - Mashed potatoes: 20 khay; các hội phụ trách: Dòng Ba, PT Cursillo, PT CT Đặc Sủng, Khu 4.
     -Gravy và Corn: Hội Các Bà Mẹ phụ trách.
     -Salad: hội Legio Mariae phụ trách.
     - Trái cây tráng miệng: khu 5 phụ trách.
     - Nước uống: khu 6 phụ trách.
     - Chia thức ăn: PT Đền Tạ, Legio Mariae, Tôn Vương, Dòng Ba, Ơn TT, PT Cursillo, CT Đặc Sủng, GĐ Đồng Công, Các Bà Mẹ, khu 3, Khu 6

Cám ơn các hội đoàn và cá nhân ủng hộ Ngày Bổn MạngCám ơn các hội đoàn và cá nhân ủng hộ Ngày Bổn Mạng
+Hội Tôn Vương: $200   
+Hội Legio Mariae : $200;
+CT Đặc Sủng 100   
+Khu III: 4 con heo quay;
+Các Bà Mẹ:  Gravy và corn  
+Phong Trào Đền Tạ $200.
+Khu 5: trái cây tráng miệng  
+Khu 6 ủng hộ nước uống.
+Dòng Ba: 5 khay mashed potatoes
+Gia Đình Tận Hiến ủng hộ $200
+PT Cursillo ủng hộ 5 khay khoai tây nghiền
+Khu 4 ủng hộ 5 khay khoai tây nghiền.
+Gđ. Nguyễn Viết Mỹ $200. +AC. Hiền &Trâm $100
+Chị Nguyễn Bé $50
***Giáo Xứ đang còn 10 con gà tây chưa được nhận nướng. Xin gia đình nào có thể nhận nướng giùm. Tất cả đã được ướp, chỉ cần lấy về bỏ vào lò nướng. Xin liên lạc với thầy Sáu An.

Giáo Xứ sẽ in Phong Bì Dâng Cúng 2014-2015: Năm rồi Nếu Gia Đình nào chưa có Phong Bì Dâng Cúng Hàng Tuần, Giáo Xứ tha thiết mời Quí Gia Trưởng liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc trưởng giáo khu sớm để vào danh sách giáo xứ gởi đi ấn loát.  Cũng xin nếu địa chỉ  thay đổi hay sai cách nào xin báo cho giáo xứ. Rất biết ơn quí vị.

Tri Ân Quí Vị Dâng Cúng Bàn cho Hội Trường: Giáo xứ cần thay đổi toàn bộ bàn sắt trong hội trường vì nó hư hại, gẫy và có những chỗ sắt bén dễ đứt tay nguy hiểm. Bàn bằng nhựa khoảng 50$.  Cần ít ra 70 bàn dài. Xin quí vị dâng cúng cho một bàn. Rất biết ơn quí vị.

+ Gđ AC Chất $100              +Gđ AC Tuấn Hương $100
+ ÔB Nghĩa $100                 +Ẩn danh $100
+ Ẩn danh $50                    +AC Tuấn Tươi $200
+ Gđ Bác Sĩ Anh-Liễu $150   +Phạm Tĩnh Thịnh $100
+BS Hoàng Gia Hùng $100   +BS Hoàng Gia Trí Dũng $200
+AC Phúc Ngọc $50             +Gđ Thầy Sáu An $50
+ÔB Răng $50                     +AC Thành Vinh $100
+Trần Trung Hiển $100         +ÔB Đỗ Thành Lợi $50
+ÔB. Khẩn $100                  +Gđ Trần Hữu Diên$50
+Ẩn danh $100                    +Gđ Bình-Lan $200
+AC. Tín-Châu $50               +Bà Cố Mưa và các con$100
+Gđ Nguyễn Viết Mỹ $200     +Gđ Phạm Hữu Lý $100
+Gđ Trần Đình Thấy $100     +Gđ ÔB Khiết-Ngoan $50
+Gđ Truman Lê $100            +Ẩn danh $50
+Nguyễn Thị Nhung $100      +Nguyễn Quỳnh Trang $100
+Nguyễn Văn Hùng $100       +Nguyễn Katy Phượng $50
+Gđ Bà Cố Hạng $100           +ÔB Phương $100
+Chị Diễm Thuý $100              +Bác Vũ Chí Công $100
+B. Quang & Con Ân Bình $100   +AC. Vinh Vân $100
+AC. Độ Xuân $100               +AC. Hiền Hằng $100
+AC Hoàng Hà $200               +Cô Patricia Đặng $100
+AC Đông $50                       +Chị Nguyễn Bé $50
+Chị Diễm Thuý $200             +Một Gđ. $100
+AC. Tâm-Thương $50

Trung Tâm Thánh Giuse - Giáo Lý Việt Ngữ

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
    Với mục đính để tăng trưởng về đời sống tâm linh, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có mời cha Frere Phong về giúp Tĩnh Tâm lần này. Xin quý phụ huynh hãy cộng tác với Giáo Xứ trong việc giúp cho con em chúng ta trong đời sống Đức Tin.
+Tuổi tham dự: 13-21
+Thời gian: Thứ Bảy, Ngày 06 Tháng 12 từ 9:30am -4:30pm
     Để cho việc tổ chức chu đáo giúp cho bạn trẻ lợi ích về đời sống tinh thần vào đời sống tâm, xin ghi danh sớm sau mỗi Thánh Lễ CN  tại Hội Trường. Xin đóng 7$ cho mỗi người để cho bữa ăn sáng và trưa.

“Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì thiếu (Lc 10:2)”.

Trung Tâm Giáo Lý và Việt Ngữ cần thêm giáo viên cho năm tới, rất cần sự hy sinh cao quý của qúy vị trong việc làm tông đồ trong vườn nho Chúa qua việc dạy Giáo Lý và Việt Ngữ cho các con em của chúng ta. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho sự hy sinh của quý vị.
***Xin liên lạc với thày Sáu Tiến (916) 792-6488 hoặc  thầy Anh (916)743-3999

Bản Tin Mục Vụ

Bản Tin Hàng Tuần

Ý Nguyện và Lễ Dâng Trong Tuần

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10/09/2014  

• Chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào cuối tháng Mười Một có thể có những khó khăn
• Đức Tổng Giám Mục Dennis Hart của Melbourne nói: Cần phải tìm kiếm những cách thức thông truyền tín lý trong những trường hợp khó khăn về mục vụ gia đình
• Nhận định của hai vị Hồng Y Hoa Kỳ về thực trạng mục vụ gia đình tại Mỹ
• Vấn đề của các gia đình Công Giáo ở Tây phương khác với những vấn đề mà các gia đình ở Phi Châu phải đương đầu
• Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 có thể sẽ tham dự Lễ Phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục
• Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ sang thăm Pháp vào năm tới
• Quân khủng bố Hồi Giáo Bobo Haram gây thiệt hại nặng cho Giáo Hội Công Giáo tại Nigeria
• Các Giám Mục Iraq tố cáo tình trạng kỳ thị các Kitô hữu trong việc phân phối phẩm vật cứu trợ

  

         
Giáo Hội Việt Nam

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Kiệu Tháng Mười 2013

Hội Chợ Hè 2013

Giổ Cha Ban Ba Năm

Mừng Cha Khả Mười Năm Linh Mục

Kiệu Tháng Hoa

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Lớp Thánh Kinh